capçalera capçalera

Institucions/
Empresa

Desenvolupament de formacions a mida, segons necessitats de la clientela.

Temàtiques desenvolupades

 • Autoritat natural

  L’autoritat natural és la que emana de la persona que habita conscientment la informació que transmet.
  L’impacte motivador, la seva determinació, la seva credibilitat, estan vinculades a una expressió coherent i constructiva, amb escolta i respecte cap a les demés persones.
  El cos habitat per un missatge parla més enllà de les paraules. Diferenciar entre poder, autoritarisme i autoritat permet clarificar el nostre posicionament respecte de l’altre.

 • Intel·ligència corporal i lideratge

  La bretxa entre la ment i el cos és la seu de múltiples contradiccions. La civilització a la qual pertanyem ha privilegiat els valors racionals en detriment de lo experimentat. L’estabilitat, la determinació, l’apertura, l’equilibri, l’escolta, la veu, la comunicació no són merament uns postulats teòrics. Es converteixen en reals a través de la vivència que inclou la dimensió corporal. Habitar el cos implica passar d’ una presència estressada i “elèctrica” a una presència «magnètica» i carismàtica. Desenvolupar la intel·ligència corporal modifica els espais de comunicació, la coherència, la credibilitat i l’eficàcia del leader així com la capacitat de gestió personal i el grau de rendiment. Permet encarnar els nostres missatges.

 • Comunicació verbal i no verbal

  Aprendre a parlar en públic és tot un art que conjuga els elements del discurs i el seu impacte motivador.
  El contingut i la forma, la coherència i l’eficàcia, arrelen en el cos habitat pel sentit que ens anima, així com en la nostra manera de regular el nerviosisme i els temors.
  La capacitat d’ancorar la serenitat i la credibilitat davant l’auditori està estretament relacionada amb el grau d’ autonomia emocional davant la mirada de l ‘altre.
  Conèixer i afinar l’expressió verbal constitueix un eix d’autoconeixement i de transformació personal de primer ordre.

 • Comunicació, escolta activa, comunicació no violenta

  Comunicar ve de la paraula llatina “communio”, posar en comú. Sentir i escoltar són dues coses diferents.
  Sentir és un acte passiu, escoltar és una facultat que requereix ser desenvolupada.
  Un percentatge elevat de conflictes són el resultat de malentesos.
  L’accés a l’escolta activa i a la comunicació no violenta transformen el nostre món relacional, tant a nivell personal com professional.

 • Transmissió pedagògica

  L’ensenyament reclama una autoritat natural i una responsabilitat comunicativa que van més enllà de la mera transmissió de continguts. La qualitat de la presència personal, de l’escolta, del posicionament davant l’alumnat constitueixen elements de primer ordre davant el repte d’una pedagogia que busca alinear els coneixements amb l’ésser.
  La intel·ligència corporal es transforma en aliada fonamental quan es tracta d’ampliar els recursos dels i les professionals que viuen grans pressions i desafiaments comunicatius. Afavoreix la generació de camps de confiança, la interrelació constructiva entre professorat i alumnat.

 • Presència i escolta del/la coach

  Assumir el rol de coach implica la responsabilitat d’afavorir l’eclosió del potencial de la persona que és acompanyada. Aquesta necessita sentir ser respectada, reconeguda, en seguretat; en definitiva, Escoltada en el sentit més ampli del terme.
  La qualitat de l’escolta, la responsabilitat, el domini del llenguatge, el respecte dels silencis, l’acollida de l’emoció i l’art de preguntar trobaran en la intel·ligència corporal una eina poderosa per orientar les sessions de coaching amb inspiració, creativitat y consciència.

 • Gestió de conflictes

  Viure el conflicte com una lluita de què cal sortir de manera victoriosa sigui com sigui “sembra” futurs potencialment bel·ligerants.
  Aprendre a gestionar el conflicte apuntant a l’objectiu comú cap a on orientar la creativitat de las parts implicades és transformar-lo en palanca d’evolució. És sembrar llavors de confiança que faran un futur més fluid i constructiu.
  Gestionar el conflicte requereix passar del model cultural: “jo guanyo-tu perds” al model “jo guanyo-tu guanyes”. Un nou paradigma està en joc.

 • Gestió de l’estrès i de les emocions

  Valorar exclusivament l’acció i augmentar incessantment l’exigència de resultats ens atrapa en un cercle viciós que degrada progressivament les capacitats personals i la salut psicofísica. Comprendre les particularitats de l’estrès i de les emocions que limiten els nostres horitzons obre la via a la generació d’estats de serenitat, lucidesa i benestar tant a la nostra vida quotidiana com en el nostre entorn professional.
  Aprendre a gestionar-se a partir de las intel·ligències corporal, emocional y mental implica passar a una proactividad transformadora.

 • Gestió del canvi

  La resistència al canvi és al mateix temps una realitat molt estesa i una paradoxa: en la vida tot està en constant evolució... Avui dia s’ens proposen novetats a una velocitat mai vista amb anterioritat. Aprendre a manejar els reptes és ineludible.
  Conèixer les etapes del cicle del canvi, donar-se un temps para accedir a una mirada més àmplia sobre allò que està en joc, trobar els punts de referència i els recursos que permetran d’abordar les etapes següents amb confiança en el futur... Sí, podem aprendre a orientar-nos de manera constructiva cap al futur.

 • Autoritat natural i lideratge en femení. Una via cap a l’apoderament

  El lideratge en clau dona dista molt d’estar resolt. La desvaloració de lo femení vehiculada pel patriarcat durant segles encara té un pes específic en l’inconscient col•lectiu i dificulta l’ emergència d’ una societat equitativa. Restaurar les qualitats del principi femení i conjugar-les en l’exercici del lideratge representa un gran repte creatiu, tant per a les dones com per als homes.
  La dona té molt a dir en el procés que uneix la consciència i el poder. La seva paraula i els seus actes seran tant més eficaços com més arrelats estiguin en la seva autoritat natural.
  Per saber-ne més: formacions per a dones.

 • Diàleg femení-masculí

  La comunicació i l’escolta activa adquireixen una coloració particular quan les mirem a través del condicionament cultural que impregna la diferència home-dona.
  Comprendre la lluita de poder que ha tenyit les relacions entre persones de sexes diferents i com s’activa en el si dels nostres compartirs permet l’accés al diàleg co-creador.
  El final de la guerra entre els sexes va de la mà de la construcció d’una civilització sostenible, una civilització de pau.

capçalera capçalera

Processos individuals:
Acompanyament per a l'evolució personal

 • info

  Per a les persones compromeses amb el seu creixement personal que desitgen:

  • Aprofundir en el seu autoconeixement
  • Transformar les crisis en palanca d’evolució personal
  • Habitar el seu cos i cultivar la presència
  • Entrenar la seva intel·ligència corporal
  • Desenvolupar les competències personals
  • Gestionar l’estrès i les emocions
  • Potenciar el seu benestar
  • Afinar la manera de comunicar
  • Cultivar la seva autoritat natural
  • Restaurar l’autoestima
  • Donar cos a la veu
  • Practicar la relaxació profunda y la respiració conscient
  • Adoptar un mode de vida creatiu i responsable

  El nombre de sessions i el pressupost es fixaran de comú acord després d’una primera sessió exploratòria que permetrà d’enquadrar l’objectiu i la intenció de l’acompanyament.

capçalera capçalera

Formats especials

Facilitació d’espais de reflexió i experimentaicó al voltant de la comunicació en el si d’una organització o empresa, amb recolzament en la dimensió transformadora de l’escolta i la intel·ligència col·lectiva.
(Escolta, Carl Rogers; C.N.V. Marshall Rosenberg; Teoria U, Otto Scharmer; tècniques de co-creació)