Dones multiplicadores

Creació i facilitació de seminaris, conferències i tallers per afavorir la presa de consciència de la nostra manera d’actuar en el món i sobre la nostra responsabilitat, com a dones, en la construcció d’un futur sota el signe de l’equitat.
El concepte de Multiplicadores proposa una presa de consciència del nostre rol, dels models que encarnem en els espais privats i professionals en les quals participem així com la seva incidència en els futurs homes i dones que són els nostres fills i filles.

info

Temàtiques desenvolupades

 • Dones multiplicadores

  Aquest taller està concebut per revisar la nostra relació amb els models que ens han formatejat. Proposa una visibilitat de la nostra manera d’implicar-nos en el món. Vol ser una aventura plena de sororitat, que ens permeti contemplar un altre diàleg home-dona, una altra estructura social.
  Aborda la maternitat a doble nivell:

  • físic: per a aquelles que han escollit ser mares i per a las que o no poden o no volen ser-ho,
  • simbòlic: aquest registre concerneix tant les dones com els homes. Ens crida a prendre cura de la vida, de la terra, de l’orientació dels nostres processos humans en tant que gestacions del nostre futur.

 • Autoritat natural y lideratge en femení: una via cap a l’apoderament

  El lideratge en clau dona dista molt d’estar resolt. La desvaloració de lo femení vehiculada pel patriarcat durant segles encara té un pes específic en l’inconscient col·lectiu i dificulta l’emergència d’una societat equitativa.
  Restaurar les qualitats del principi femení i conjugar-les en l’exercici del lideratge representa un gran repte creatiu, tant per a les dones com per als homes.
  La dona té molt a dir en el procés que uneix la consciència i el poder. La seva paraula i els seus actes seran tant més eficaços com més arrelats estiguin en la seva autoritat natural.

 • Els cercles de dones

  Les dones que avancen en el amí cap a la seva autonomia són empeses a adaptar-se a un món que no té en compte la seva especificitat, els seus cicles de vida. Atrevir-se a la diferència, assumir la pròpia singularitat, apostar per la innovació, de vegades és més fàcil de dir que de viure-ho...
  Un cercle de dones genera un espai privilegiat per desenvolupar una mirada pròpia que legitima, que aporta seguretat i confiança en si mateixa i obre horitzons personals i col·lectius de major equitat.

 • L’autoritat de les dones

  La dona topa encara massa sovint amb la dificultat d’encarnar un llenguatge que impacti y resulti creïble en el seu entorn personal y professional.
  És urgent que pugui desenvolupar la seva autoritat natural i proposar un model de comunicació, de relació, inclusiu, “i tú i jo”, de manera proactiva.
  La dignitat de la dona, la relació d’alter ego amb l’home, són indispensables per a un canvi de paradigma cultural.
  L’equitat social està en joc.

 • La maternitat, física i simbòlica

  Més enllà del fet de ser o no ser mare, el principi de la maternitat pot permetre un abordatge de l’evolució cap a un món més humà.
  Per a aquesta recerca, dues portes:

  • la primera, el repte de la dona actual que desitja – o no – ser mare, desenvolupar la seva carrera professional, accedir a la seva autonomia econòmica, dins d’unes estructures que han estat creades en funció d’un rol i un ús del temps en masculí.
  • la segona, el repte de proposar una revaloració dels processos com a gestació simbòlica, davant l’exigència de resultats i de rendiment que està asfixiant el planeta terra i la humanitat.